Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,
że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności i plików cookies
Wyposaż Pracownie Przedmiotowe
Wyprawka Wyprzedaż
Meble Laboratoryjne
KATALOG SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE 2017-2018
Wstęp Do Programowania - nowa szkola
Gabinety medyczne
Ruszył Maluch Plus Opieka Żłobkowa 2018
GABINET LEKARSKI
REFORMA EDUKACJI
PROGRAM AKTYWNA TABLICA
SZATNIE METALOWE PONAD 25% TANIEJ
REZERWA OŚWIATOWA 2017
Stoły i Krzesła Classic
Mapy - Seria Nowej Szkoły
Wyposaż Żłobek i Przedszkole
Opieka Żłobkowa - Nowy Katalog Maluch+
Miękkie Morskie Poduchy
Kalkulatory Tematyczne - skorzystaj i stwórz wlasną ofertę już dziś!
Umiem Programować Gry i Ćwiczenia Bez Komputera
Wyposaż klasę w ławki, krzesła i meble.
Infolinia

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym

Biurem Obsługi Klienta:

801 5555 08

Nasi pracownicy odbierają telefony

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8:00 do 16:00.

ŻŁOBEK PRZEDSZKOLE 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA 2017/2018

 

Newsletter

 

Chcesz otrzymywać informacje o promocjach, okazjach i nowościach w Sklepie Nowej Szkoły?

 

Zapisz się na nasz newsletter:

 

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem http://sklep.nowaszkola.com.

 

Sprzedającym jest spółka Nowa Szkoła Sp. z o.o. z siedzibą mieszczącą się w Łodzi przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 25 wpisaną przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109353. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 650 000,00 PLN w całości opłacony. Zarejestrowani pod numerem NIP: 725-001-33-78, Regon: 471014170 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: esklep@nowaszkola.com.

 

 

§ 1 Definicje

 

 

 • Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.
 • Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwanym zamiennie Sprzedającym.
 • Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 • Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.nowaszkola.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 • Ustawa - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U.2014,poz.827).

 

§ 2 Zasady ogólne

 

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://sklep.nowaszkola.com.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 • Sklep Internetowy http://sklep.nowaszkola.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 • Wszystkie Towary oferowane w sklepie http://sklep.nowaszkola.com są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 • z zainstalowaną przynajmniej jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera,
 • mającym ekran z minimalną rozdzielczością 1024x768 pikseli.
 • Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

 

§ 3 Składanie zamówień

 

 • Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 • Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/drogą mailową.
 • Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 • Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 • W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 • Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 • W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 • Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 • Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 • Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

 • Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Usługodawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 • Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
 • Dostawy zamówionych Towarów (oprócz mebli) realizowane są w terminie około 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia. W przypadku dużej ilości zamówień termin ten może ulec wydłużeniu (wydłużenie terminu dostawy nie może przekroczyć 30 dni, począwszy od następnego dnia po złożeniu Zamówienia przez Klienta).
 • Dostawy zamówionych mebli realizowane są w terminie około 30 dni od dnia otrzymania zamówienia, w przypadku dużej ilości zamówień termin ten może ulec wydłużeniu (wydłużenie terminu dostawy nie może przekroczyć 10 tygodni począwszy od następnego dnia po złożeniu zamówienia przez Klienta), z zastrzeżeniem § 4 punkt 5 niniejszego Regulaminu.
 • Jeżeli Zamówienia składane są przez Konsumenta, towar zostanie dostarczony nie później niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że w Umowie Strony ustalą inny termin.
 • W przypadku chwilowych braków niektórych Towarów, Zamówienie realizowane jest partiami i wtedy dodatkowa dostawa realizowana jest na koszt Usługodawcy.   
 • Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
 • Usługodawca oferuje bezpłatny transport artykułów do Klienta na terenie całej Polski przy każdym Zamówieniu powyżej 450 złotych brutto.
 • Przy Zamówieniu o niższej wartości niż 450 złotych brutto, koszt transportu ponoszony przez Klienta wynosi 25 złotych (cena jest niezależna od wagi zamówionych Towarów). Na terenie miasta Łodzi koszty transportu są wliczone w cenę Zamówienia.

 

 

§ 5 Płatności

 

 • Na każdy sprzedany Towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 • Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU lub przelewem na konto bankowe Sklepu.

 

 

§ 6 Odstąpienie od Umowy

 

 • Konsument, który zawarł Umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną, niebędącą przewoźnikiem, przy czym jeżeli Umowa obejmuje wiele rzeczy dostarczonych osobno, w częściach lub partiami od momentu objęcia w posiadanie ostatniej partii, części a gdy Umowa dotyczy rzeczy dostarczanych regularnie przez czas oznaczony - od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. W przypadku pozostałych umów termin na odstąpienie od umowy przez Konsumenta biegnie od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (plik: formularz-odstapienia-od-umowy.pdf) przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • Zgodnie z artykułem 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

§ 7 Procedura reklamacji

 

 • Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 • Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 • Reklamacje ilościowe i jakościowe otrzymanych artykułów przyjmujemy wyłącznie pisemnie, listownie lub faksem w terminie nie dłuższym niż miesiąc od wykrycia wady nie później jednak niż w ciągu 2 lat od dnia wydania towaru Klientowi. Reklamacja powinna zawierać jak najwięcej szczegółów, numer faktury, listu przewozowego, okoliczności uszkodzenia itd.
 • Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy.
 • Zgodnie z art. 544 kodeksu cywilnego w momencie zawarcia Umowy tj. wystawienia faktury Towar staje się własnością Klienta i to po jego stronie jest obowiązek sprawdzenia jakości paczki przed podpisaniem listu przewozowego kurierowi. Jeśli w momencie dostawy stwierdza się uszkodzenie opakowania, to można domniemywać że zawartość też jest uszkodzona. W takim wypadku należy odmówić przyjęcia przesyłki lub ją przyjąć ale z kurierem podpisać protokół szkody i odesłać jego skan na adres mailowy Usługodawcy: serwis@nowaszkola.com. Brak spisanego protokołu oddala wszelkie roszczenia w stosunku do przewoźnika jak i Usługodawcy.
 • Jeżeli zamówiony Towar ma zostać przesłana przez Usługodawcę Klientowi będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą jego Konsumentowi. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Usługodawcę przewoźnikowi, jeżeli Usługodawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

 

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 • Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
 • w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta,
 • weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres esklep@nowaszkola.com,
 • Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 • Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej Umowy:
 • utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży,
 • utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej Umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu,
 • treść zawieranej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 

 • Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 • Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.
 • Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 • Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U. 2014 nr 827).
 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Usługodawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 18.01.2016 r.

Nasze serie meblowe

 

 

Partnerzy

Sklep internetowy Nowej Szkoły powstał z myślą o przedszkolakach oraz dzieciach w wieku szkolnym. Znaleźć u nas można zarówno meble szkolne, meble przedszkolne oraz meble żłobkowe, jak również różnego rodzaju pomoce dydaktycznemateriały edukacyjne, które są niezbędne podczas codziennej pracy z dzieckiem. Sprzedajemy także gry edukacyjnezabawki edukacyjne oraz ciekawe zabawki interaktywne.  Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą  place zabaw, sprzęt rehabilitacyjnysprzęt sportowy.

 

Strona główna | Kąciki zabaw dla dzieciO firmie | Regulamin sklepu | Polityka prywatności | Nasze katalogi | Zamów katalog | Pomoc | Kontakt | Mapa strony

Copyright © 2017 Nowa Szkoła. Wszelkie prawa zastrzezone.